Az alkalmazottak motiválása kiemelten fontos szempont a munkahelyeken, mivel ez szabhatja meg a szervezet vagy akár az egész vállalat termelékenységi szintjét. Az alkalmazottak motivációja, bármely vállalatvezető rutinjának része kell hogy legyen, tekintettel az általa biztosított előnyökre:

 

- Fokozott elkötelezettség
Amikor az alkalmazottak, tevékenységükben motiváltnak érzik magukat, jellemzően fokozottabb erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a rájuk bízott feladatokat sikeresen teljesítsék.

 

- Nagyobb elégedettség
A munkavállalók elégedettsége minden vállalat számára fontos, mert mind az elért eredmények, mind pedig a vállalat egészének növekedéséhez járul hozzá.
 

 

- Folyamatos fejlődés
Amikor egy alkalmazott motiváltnak érzi magát, gyorsabban éri el céljait, ezáltal önmaga fejlődését is meggyorsítva. Amint az alkalmazott eléri az eredetileg kitűzött célokat, meglátja az erőfeszítések és az eredmények közötti szoros kapcsolatot, ez pedig a későbbiekben, egyre magasabb célok elérésére fogja motiválni.
 

 

- Javuló hatékonyság
A munkavállaló hatékonyságának szintjét, nem csak annak meglévő készségei vagy képesítései határozzák meg. Annak érdekében, hogy egy vállalat a lehető legjobb eredményeket érje el, az alkalmazottak számára egy egészséges egyensúlyt kell teremteni egy bizonyos feladat elvégzésének képessége és a feladat végrehajtásának szándéka között. Megteremtve ezt az egyensúlyt, növeljük a termelékenységet és a munka hatékonyságát.


Bár a távmunkának számos előnnyel bír, az otthonról dolgozó alkalmazottak vezetése számos kihívással jár. Az optimális bizalomszint, a nyílt kommunikáció és a hatékony együttműködéshez szükséges kapcsolatok megteremtése, bizonyos stratégiákat és eszközöket igényel.
 

A legtöbb olyan módszer, melyet a vállalatok általában alkalmaznak a munkatársak motiválására, alkalmazhatóak a távmunkavégzés esetében is.
 

Az alábbiakban, bemutatunk néhány egyszerű, de gyakran figyelmen kívül hagyott ötletet és praktikát, melyek felhasználhatóak a távolról dolgozó alkalmazottak motiválására:

 

1. Kommunikáljon minél gyakrabban alkalmazottaival, és adjon számukra pozitív visszajelzést
 

Az együttműködés, a sikeres csapat receptjének kulcsfontosságú alkotóeleme, azonban komoly kihívást jelenthet a hatékony kommunikáció fenntartása a nem
Egy egészséges kapcsolathoz hasonlóan, a kommunikáció itt is kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi minden munkavállaló számára, hogy rendelkezzen a projektekhez, feladatokhoz és alkalmazott munkamódszerekhez szükséges információkkal. Ez megkönnyíti az alkalmazottak számára a munkafeladatok otthoni megszervezését és elvégzését, homályos elemek és hiányzó részletek nélkül.
Ugyanilyen fontos, hogy az alkalmazottak megkapják a jól sikerült projektek esetében a mielőbbi visszajelzést és az ezért járó elismerést, különösen azoknak a csapatoknak az esetében, melyeknek távösszehangolása szükséges. Fontos, hogy a távolról dolgozó alkalmazottak (is) érezzék, hogy erőfeszítéseiket elismerik.

 

2. Vezessél be egy munkavállalói elismerési programot
 

Egy boldog és elégedett alkalmazott, sokkal inkább hajlandó pozitívan viszonyulni munkájához. A távmunkában dolgozó alkalmazottak elégedettségének megőrzése, nem kell feltétlenül egy bonyolult folyamat legyen - kérdezze meg tőlük, mik az igényeik, és győződőjön meg róla, hogy megbecsülve érzik magukat. Minden alkalmazott szereti, hogy elismerjék azokat az értékeket, melyekkel a csapat és a vállalat sikeréhez járulnak hozzá, ezért egy célirányos - az erőfeszítéseik elismerésére szolgáló - program működtetése a megfelelő módja annak, hogy boldoggá tegye őket a távmunka során.


Azok az alkalmazottak, akik folyamatosan keményen dolgoznak, de nem ismerik el erőfeszítéseiket, elidegenedhetnek. Még egy kis győzelem vagy támogatás is, melyet az alkalmazott a csapat egy másik tagjának nyújtott, elismerendő, adott esetben úgy, hogy gratulál nekik egy Zoom / Skype munkamegbeszélés során.
 

Támogatandó elismerés kezdeményezést, nemcsak a szükséges visszajelzések megadása érdekében, hanem a munkavállalók megfelelő ösztönzése érdekében is bevezethetsz. Például, különféle jutalmak - akár születésnapi ajándékok - formájában; az eredmények jutalmazása, a hozzájárulás a vállalat sikeréhez elismerhető és motiválható olyan tanfolyamokra történő benevezéssel/befizetéssel melyek a munkavállaló személyes szakmai fejlődését is szolgálják.


3. Biztosítson alkalmazottai számára fejlődési lehetőségekkel
 

Egy új alkalmazott motivált marad a belépést követő első hónapokban, de ha megszokja a munka ütemét, előfordulhat, hogy nem ugyanolyan magas szinten teljesít, vagy másutt kezd keresni fejlődési lehetőségeket. Ezért fontos folyamatosan felmérni az alkalmazottak igényeit, és biztosítani számukra a vállalat részéről a szükséges fejlődési stratégiákat, hogy megerősítsük pályafutásukat és előrelépésüket a vállalaton belül. Megfelelő megoldás lehet az alkalmazottak szintjének periodikus felmérése és megállapítása, valamint segítségükre lenni abban, hogy a megfelelő továbbképzési és tréning lehetőségeket kapják. Kezdhető azzal, hogy havonta megtörténik az alkalmazottak teljesítményének áttekintése, hogy visszajelzést kapjunk:

 

- Mit szeretnének elérni az alkalmazottai egy hónapi munka során;
- Mit sikerült jobban teljesíteni az adott hónapban, mint az előzőben;
- Melyek voltak a legnagyobb sikereik ebben a hónapban;

 

Ha sikerül jobban és átfogóbban megérteni, hogy alkalmazottaid miként teljesítenek, az lehetővé teszi számodra, hogy azonosítsad erősségeiket, melyeket aztán elmélyíthetsz célirányos fejlesztési programok révén.
 

A távmunkában dolgozó munkavállalók motiválása
 

4. Helyezz nagyobb hangsúlyt az eredményekre, mint a határidőkre

Mivel alkalmazottaid otthonról dolgoznak, adj nekik esélyt arra, hogy ezt előnyükre fordíthassák. Például, ha az alkalmazottnak a termelékenysége az este folyamán nagyobb, akkor adjon neki lehetőséget munkavégzésre ebben az időszakban. Egy másik munkavállaló, esetleg azt részesíti előnyben, hogy a lehető legkorábban kezdje a munkanapját, és kora délután fejezze be. Másik alkalmazottunk, valószínűleg hajlamos többet halogatni, de végül sikerül teljesítenie a rábízott feladatokat. Az a fontos, hogy addig ameddig mindenki teljesíti a feladatait, addig tegye lehetővé, hogy időbeli korlátozások nélkül tevékenykedjenek. Alapvető fontosságú megérteni, hogy egyes munkavállalóknak egyszerűen több időre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az új munkakörülményekhez, mint másoknak. Legyen támogató és mutasson több rugalmasságot ezekben a nehéz időkben - ez meghatározó tényező lehet egy demotivált alkalmazott és egy olyan között, aki örömmel teljesít.

 

5. Szervezzen napi bejelentkezési megbeszéléseket

Az otthoni munkavégzés egyik következménye az, hogy a menedzserek már nem tudnak eseti rövid beszélgetéseket folytatni az alkalmazottakkal, hogy "érezzék a csapat pulzusát", és az alkalmazottaknak pedig elmaradnak a közmondásos "cigiszünetes" beszélgetései. A napi "check-in" rutin létrehozása fontos módszer az "irodai" prioritások meghatározására az adott napra és az alkalmazottak között távkapcsolatok elősegítésére. Egy rövid reggeli megbeszélés a Zoom / Skype segítségével megteremtheti a szokványosság és a csoporthoz tartozás érzését.
Ha korábban a csapatokban napi személyes, közvetlen találkozók voltak, akkor most bármely, a videokonferencia szempontjából releváns alkalmazást használhat, hogy ezeket az értekezleteket virtuális változatukban rendezhesse meg. Így az alkalmazottak továbbra is hasonló szintű motivációt és törődést éreznek majd, mint a távmunka megkezdése előtt.
 

 

6. Kerülj közelebb az alkalmazottaidhoz

Noha, biztosan nem akar tolakodó lenni vagy átlépni bizonyos személyes határokat, egy kicsit több erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy az otthonról dolgozó munkatársak „látva” érezzék magukat. Most már nincs lehetőségünk arra, hogy véletlenül találkozzunk munkatársainkkal a teakonyhába vagy a kávézóba vezető úton, és megvitassuk a Walking Dead utolsó epizódjait.
Munkáltatóként, segítened kell a virtuális interakciós lehetőségek kihasználását. A vállalat belső csevegésébe bedobott alkalmi GIF vagy emoji is segíthet a megfelelő bensőséges légkör megteremtésében.
 

 

7. Bízzál csapatodba

Végül, de nem utolsósorban, annak érdekében, hogy az alkalmazottak motiváltak maradjanak otthonról végzett munka során, meg kell mutatnod nekik, hogy megbízol bennük. Egy bizonyos ponton, miután a felelősségek, az elvárások és az elvégzendő feladatok megosztása megtörtént, bíznod kell abban, hogy a csapatnak sikerül mindent megoldania és megfelelően teljesítenie. A bizalom értékes és kiemelten nélkülözhetetlen, különösen egy virtuális munkakörnyezetben folytatott tevékenység során.

Jelenleg, az egész világot sújtotta a járvány, annak célirányos kezelési lehetősége nélkül. Az egyedüli rendelkezésre álló megoldás a megelőzésre és a terjedés megakadályozására - a társadalmi távolságtartás (social distancing). Az otthoni munkavégzés, azaz a home-office a legjobb módja annak, hogy támogassa vállalatát egy ekkora globális válság idején. A technológia segítségével a távmunka termelékeny és hatékony lehet; a munkaerő távoli motiválása nagyjából hasonlóan alapvető feladatot és megközelítési módot igényel, mint a hagyományos irodai környezetben.