A Személyes Adatok feldolgozására vonatkozó irányelvek

FONTOS: Amikor bemutatjuk Önnek ezt a Szabályzatot a www.munkahelyeink.hu (a "Webhely") webhelyen történő profil létrehozásakor, akkor azt vélelmezzük, hogy megértette, hogy személyes adatait ("SzemA") miként használja a Webhely. Mi több, abban az esetben, ha Ön felkérést kap a jelen Szabályzat elfogadásáról, a nyilatkozat elfogadása azt is jelenti egyúttal, hogy Ön beleegyezését adja a SzemA feldolgozásához, mely tevékenységhez ilyen engedély megadása szükséges, a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

Ennek a Szabályzatnak az a célja, hogy bemutassa tisztán és átlátható módon azt, ahogy a SzemA-d feldolgozásra kerül. Mint ilyen, a dokumentum folyamatos változásban, megújulásban van - javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa és nyissa meg ezt a dokumentumot, hogy naprakész legyen a legfrissebb verzió tartalmával.

Amennyiben kérdések merülnek fel benned a SzemA-val vagy a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy javító szándékú javaslatod lenne a termékünkkel, szolgáltatásunkkal kapcsolatban és arról, hogy miként kerül bemutatásra a SzemA-ról szóló információ – küldjél számunkra egy e-mailt – az [email protected] címre és mielőbb válaszolni fogunk.

Összefoglalás

Szeretnénk biztosítani Önnek (a "Felhasználó"-nak) azt, hogy lehetősége legyen a Honlapon keresztül a munkaerőpiacra vonatkozó releváns információk megtalálására, értékelni és minősíteni tudja a platformon elérhető különböző munkaadókkal kapcsolatos közvetlen tapasztalatait ("Munkaadók/Munkáltatók") valamint pályázzon és jelentkezzen a Munkaadók által meghirdetett munkahelyekre szakmai önéletrajzával (CV). Ezen célok elérése érdekében, többféle típusú SzemA-hoz kell hozzáférnünk és feldolgoznunk. Ez a Szabályzat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek érvényesek mind az egyéni felhasználókra - akik szeretnék a webhelyen rendelkezésre álló munkahelyekről szóló értékelésekhez hozzájárulásukat adni és / vagy érdeklődnek egy munkahelyi lehetőség iránt - illetve azokra a Felhasználókra is, akik a Munkaadót képviselik a webhelyen belül. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a Szabályzatot annak érdekében, hogy megértse az Önhöz tartozó SzemA és a Webhely közötti kapcsolatot, nevezetesen: ki kezeli és kinek van hozzáférése ezekhez a SzemA-khoz, milyen célból és milyen alapon történik a feldolgozás, melyek az Önre vonatkozó SzemA jogok és egyéb releváns részleteket.

Milyen SzemA-ról is beszélünk? A Webhely az Öntől közvetlenül kapott információkat dolgozza fel (például mikor kitölt egy űrlapot vagy egy szöveges mezőt a Webhelyen, például a regisztrációs űrlapon vagy a Visszajelzés formanyomtatványon vagy azokon az űrlapokon, amelyekben Ön véleményt nyilvánít, megosztja tapasztalatát egy Munkáltatóval való kapcsolatáról) valamint a közvetetteket (például a Webhelyet egy adott eszközhöz tartozó, azzal azonosított IP-címről éri el). Ezeknek az információknak egy része SzemA (vagyis olyan információ, amely azonosíthatja Önt vagy az azonosításához vezethet).

Ezeken belül:

- egy adott adatcsoport a webhely működtetéséhez szükséges (például az e-mail cím szükséges ahhoz, hogy érvényesítse/aktíválja fiókját a Webhelyen, és ezzel növelje fiókbiztonságát);

- egy másik adatcsoportot, a mi saját, jogos érdekeinknek való megfelelés céljából használunk (mi a “Társaság”, meghatározása alább) - mint például a név, felhasználónév / becenév. Ezeket arra használjuk, hogy korlátozzuk azokat az eseteket, amelyek során egy-egy felhasználó posztol egy anonim hozzászólást, melynek igazságtartalmát más Webhelyhasználók kifogásolhatónak találhatják;

- Végül, a SzemA-k utolsó csoportját feldolgozzuk az Ön kifejezett és előzetesen kért beleegyezésének birtokában. A SzemA feldolgozásáról az alábbi, 3. Sz. Fejezetben részletesen tájékozódhat.

Ki tud feldolgozni a Webhelyén keresztül, Önhöz tartozó SzemA-kat?

Elsősorban, az a szervezet, amely működteti a Webhely-et, az úgynevezett "Társaság": Undelucram SRL, egy Romániában regisztrált és működő vállalat. Ha többet szeretne megtudni rólunk és azonosító adatainkról, a Honlapunkon keresztül elérhető - itt – “A www.munkahelyeink.hu oldal elérési és használati feltételei” c. dokumentum tanulmányozásával vagy küldjön nekünk egy e-mailt az [email protected] címre.

Másodsorban, a Webhely fejlesztése és működtetése során, harmadik fél által kifejlesztett és üzemeltetett termékeket és szolgáltatásokat használunk. Ezeknek az alkalmazásoknak, technikailag lehetőségük van arra, hogy hozzáférjenek azokhoz a SzemA -khoz, amelyeket átvettünk a Webhely segítségével, és feldolgozzák azokat, az általunk megjelölt céloknak megfelelően. Mindezen harmadik feleknek és azok szerepének a leírását a Webhely architektúrájában és a SzemA-k feldolgozásban a 4.1. Szakaszban ismertetjük.

Harmadsorban, jelentős része a SzemA-idnak elérhető azon Munkáltatók részére, akik tevékenyek az oldalon, de csak abban az esetben, ha jelentkeztél (saját kezdeményezésedre) az önéletrajzod feltöltésével vagy létrehozásával a Webhelyen, a Munkáltatók által közzétett munkahelyek valamelyikére. További információkat arról, hogy a SzemA-kat a Munkaadók miként használhatják fel, a 4.2 fejezetben talál. Azonban, a Munkaadóknak nincs és nem is lesz lehetőségük hozzáférni vagy látni szerzők SzemA-it, akik értékeléseket, fizetésekről és juttatásokról szóló információkat osztottak meg a Webhely felületein.

Minden, az Ön tulajdonát képező SzemA-t, csak olyan harmadik fél dolgoz fel, amelyik az Európai Unión belül működik vagy SzemA feldolgozó tevékenységüket az uniós jog szerint gyakorolják. Célunk, hogy csak olyan szervezetek legyenek partnereink, melyek SzemA feldolgozási és tárolási rendszerei az Európai Unió területén találhatóak illetve azt európai uniós szabályozás szerint végzik.

A SzemA-val kapcsolatban, Ön számos joggal rendelkezik és bír; nyitottak vagyunk, hogy az ezekkel való élést segítsük gyakorolni. Ezekről a jogokról többet tudhat meg jelen szabályzat 5. szakaszában.

Ha kérdése vagy észrevétele van jelen Szabályzat tartalmával kapcsolatosan vagy javítási, jobbítási javaslata van, kérjük, jelezze számunkra az [email protected] címen. Ez a szabályzat kiegészíti a „A www.munkahelyeink.hu oldal elérési és használati feltételei” c. dokumentumot, amit a Honlapunkon talál.

 

1. Az üzemeltető adatai

Az UNDELUCRAM S.R.L., romániai jogi személy - székhelye: Str. Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Central, etaj 3, Cluj-Napoca, Romania (mailing address: B-dul Iuliu Maniu 6L, Campus 6.1, etaj 3, Sector 6, Romania) – Kereskedelmi Nyilvántartói regisztrációs száma: J12/2388/2019 , adószám: RO 37266398 (a továbbiakban: „Társaság”) - a tulajdonosa a Honlappal/Webhelyel kapcsolatos összes jognak (ahogyan ez az alábbiakban van meghatározva). A Társaság, tiszteletben tartja a Webhely minden felhasználójához tartozó személyes adat feldolgozása és tárolása során a magánéletet és annak biztonsági szempontjait és elvét. Mint személyes adatokat kezelő üzemeltető cég, alanya és teljes mértékben megfelel az alábbi törvényekben szabályozott feltételeknek:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól. Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 
  • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

összhangaban az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

2. Fogalom meghatározások

Ebben a dokumentumban a nagybetűs szavak a következő jelentéssel bírnak:

a) „Site/Webhely/Honlap” az a webhely, amit a munkahelyeink.hu domain névhez társítunk, mely webhely minden jogának és jogosítványának kizárólagos tulajdonosa a Társaság; mely webhelyen a Felhasználók (az alábbiakban meghatározottak szerint) releváns és hasznos információkat találnak a munkaerőpiacról; értékelik illetve minősítik a Platformon található különböző Munkaadókat (Munkaadók, az alábbiakban meghatározottak szerint) és megosztják tapasztalataikat valamint pályázhatnak egy CV (Curriculum Vitae) segítségével/által olyan munkahelyekre melyeket ezek a Munkaadók elérhetővé tettek;

b) "Munkáltató/Munkaadó": bármely olyan jogi személy, melynek profilja elérhető a Honlapon, függetlenül attól, hogy ez a profil aktív és egy munkáltatót képviselő felhasználó használ vagy inaktív;

c) "Felhasználó": bármely 16 évnél idősebb természetes személy, aki az alábbi helyzetek valamelyikének felel meg: (1) felcsatlakozik a Webhelyre anélkül, hogy fiókot hozna létre benne; (2) fiokkal rendelkezik a Webhelyen, melyet olyan céllal hozott létre hogy Felhasználói tevékenységet végezzen, de nem mint egy Munkáltatót képviselő Felhasználó (minősítések és értékelések mint egy Munkaadó meglévő vagy volt alkalmazottja, közreműködője valamilyen minőségben, önéletrajz – CV – feltöltése, a webhelyere feltöltött állásajánlatokra történő pályázás); (3) fiokkal rendelkezik a Webhelyen, melyet olyan céllal hozott létre hogy Felhasználói tevékenységet végezzen, mint egy Munkáltatót képviselő Felhasználó (az általa képviselt Munkáltató által meghirdetett munkalehetőségek/állásajánlatok feltöltése, válaszok más Felhasználók észrevételeire és értékeléseire); Félreértések elkerülése végett, a Webhely nem céloz meg olyan magánszemélyeket, akik nem felelnek meg a leírt feltételeknek és meghatározásoknak és kifejezetten nem alkalmas a kiskorúak részére (a törvényben meghatározottak szerint, ami egy adott felhasználói kategóriára alkalmazható – lásd pl. munkavállalási korhatár);

d) „Harmadik fél site”: olyan webhely, más mint a Honlap, amelynek tartalma elérhető a Honlapon, annak Harmadik Fél site természetét megjelölve, a hozzá tartozó tartalommal egyetemben abban a részében a Honlapnak, ahol ez a tartalom megjelenik;

e) „Személyes adatok”, „Személyes jellegű adatok” vagy „SzemA”: minden olyan információ, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartozik; azonosítható személy az, akit lehetséges azonosítani közvetlenül vagy közvetetten, különösen egy azonosító számmal vagy beazonosítható egy vagy több egyedi jellemző, tényező, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó adattal;

f) „Szolgáltatások”: a Társaság által, a  Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatási csomagok, akik választhatnak a Honlapon elérhető két szolgáltatáscsomag közül, leírásuk: https://www.munkahelyeink.hu/munkaadok útvonalválasztóval érhető el - jelenleg kidolgozás alatt;

3. Személyes adatok feldolgozása és annak céljai

A Webhely működtetésével kapcsolatban és annak érdekében, a Személyes Adatok feldolgozására több jogi alapon és több célra kerül sor:

3.1 A Társaság jogilag érvényes és indokolt érdeke alapján a következő személyes adatokat kezeljük:

3.1.1 a Weboldalhoz történő hozzáféréshez használt eszköz IP-címe (szigorúan annak érdekében, hogy lehetővé tegye a Webhelyen végzett szokatlan tevékenységek közötti kapcsolatok felderítését és megállapítását - például egy felhasználó által egyidejűleg küldött számos megjegyzést, ami megnehezíti a Honlap működését - valamint egy adott Felhasználót, hogy felmérhessük, hogy ezek a tevékenységek mennyire kéziek vagy automatizáltak, egy szoftvertermék által generálva, ami megpróbálja befolyásolni a Webhely teljesítményét);

3.1.2 egy Munkaadót képviselő Felhasználó beosztását a Munkáltató szervezetében (ez, növeli a bizalmat a többi Felhasználó iránt abban, hogy a Munkáltató által a Webhelyen belül megjelentetett illetve meghirdetett pozíciók/munkaajánlatok vagy állas-hirdetések a képviselő Felhasználó által vállalhatóak és valósak);

3.2 Annak érdekében, hogy a Felhasználók számára szolgáltatás nyújtására legyen lehetőség, valamint a Honlap funkcionalitásának létrehozására és karbantartására, illetve a Szolgáltatások nyújtására, a következő Személyes Adatokat dolgozzuk fel:

3.2.1 E-mail cím (egy felhasználói fiók létrehozásának érvényesítéséhez, valamint, azért hogy az értesítéseket és egyéb információkat tudjunk küldeni, a Felhasználó részére a Honlapon végzett tevékenységéről, például információkat a követett Munkaadók tevékenységéről a Honlapon);

3.2.2 név, felhasználónév / becenév (így hitelességet biztosítva azoknak megjegyzéseknek és értékeléseknek, amit egy Felhasználó hoz létre az Oldalon, ez elengedhetetlen feltétele annak is, hogy a Honlap a munkaerőpiac állapotát és jellemzőit korrekten tükrözze valamint teljesebb és pontosabb információt adjon a munkaerőpiacon uralkodó helyzetről);

3.2.3 adatokat egy Munkáltató részére kibocsátott számlához tartozóan, olyan mértékben, ahogy azok tartalmaznak SzemA-kat a meghatalmazott képviselői Felhasználók által a Munkaadóról rögzített adatokban (hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások fejében kibocsátott számlák kiállíthatóak legyenek); ezeket az adatokat a Társaság csak a kifizetés beszedéséhez és számiteli elszámolásához szükséges idő alatt dolgozza fel;

3.3 Az oldalon a Facebook, a Google és a LinkedIn közösségi hálókon keresztül történő regisztráció esetén a következő adatokat vesszük át: név és e-mail-cím

3.3 A Webhely a működése során cookie-kat is használ, melyekről részleteket az alábbi 8. szakaszra kattintva megtudhat

3.4 Esetleges kétségek elkerülése érdekében nyilatkozunk, hogy a Társaság semmilyen módon nem azonosítja és nem használja fel a Webhelyen feltöltött önéletrajzokban található SzemA-kat.

4. A SzemA feldolgozója lehet

4.1 A Társaság meghatalmazott partnerei

A weboldalon keresztül feldolgozott Személyes Adatokat hozzáférhetővé tesszük az alábbi harmadik fél szervezetek számára, akiknek a termékek / szolgáltatások fejlesztéséhez és alkalmazások működtetéséhez szükséges a közreműködése:

4.1.1 Google LLC-nek a  Google Analytics terméke, annak elemzésére, hogy a felhasználó mely városból és milyen eszközzel csatlakozott fel a Honlapra;

A Google Analytics adatfeldolgozási és GDPR irányelvei itt érhetők el.

4.1.2 HotJar Ltd, terméke a HotJar - annak elemzésére használjuk, hogy melyek azok a szakaszok vagy hely, ahol a felhasználó a legtöbb időt tölti;

A HotJar személyes adatkezelési szabályzata itt érhető el.

4.1.3 Claus Web SRL, a Webhely Hosting szolgáltatáshoz;

A Claus Web SRL személyes adatkezelési és GDPR politikája itt érhető el.

4.1.4 Cloudflare a Site Security szolgáltatáshoz;

A Cloudflare személyes adatkezelési és GDPR szabályzata itt érhető el.

Ezeknek a szervezeteknek a kiválasztásánál, a Társaság mérlegeli a potenciális partnereknek azon képességét, hogy betartsák és alkalmazzák a személyes adatok feldolgozásáról szóló szabályozásokat. Abban az esetben, ha a Társaság úgy dönt, hogy további partnereket von be vagy másokra cseréli a korábban nevezetteket - előzetesen értesíteni fogunk, hogy lehetőséged legyen visszautasítani a SzemA-id további felhasználatát az oldalon, ha úgy döntenél, hogy ezek bármelyike nem felel meg elvárásaidnak, a személyes adatok feldolgozási politikájának szempontjából.

4.2    A Munkaadókról

4.2.1 Annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás Munkaadó cégek számára megvalósítható legyen, a Társaság lehetőséget ad ezeknek, hogy profilokat hozzanak létre az Oldalon és többféle tevékenységet végezzenek ezen, úgy ahogy az a szolgáltatási csomagok leírásában megtalálható – lásd 2(f) pont.

4.2.2 Abban az esetben, ha egy Felhasználó érdeklődik, jelentkezik egy Munkaadó által meghirdetett munkahely(ek) iránt egy CV felhasználásával, úgy a Munkáltatónak jogában áll felhasználni bármely személyes adatát a CV-ben foglaltakból. A Munkáltató az ilyen önéletrajzot a Társaság irányítási hatáskörén kívül is letöltheti. Jelenleg vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy technikailag korlátozzuk a Munkaadók hozzáférését a Felhasználó önéletrajzaihoz a Webhelyen kívül.

4.2.3 Amennyiben egy Felhasználó többet akar megtudni a Munkaadónál lévő személyes adatairól, úgy a Felhasználó kapcsolatba léphet a Munkáltatóval, felhasználva annak a Webhelyen elérhető, annak profiljában található kapcsolatfelvételi adatait.

4.3 A Személyes Adatok feldolgozási időtartama

4.3.1 A Felhasználók által szolgáltatott Személyes Adatok feldolgozását a Társaság elektronikus formában végzi, mindaddig, míg a Felhasználók ilyen minőségben regisztráltak a Honlapon és további három év időtartamra - a Felhasználói minőség megszűnése után - azaz mikortól az letiltja fiókját a Webhelyen.

4.3.2 A Személyes Adatok megtartása a Felhasználói minőség megszüntetése utáni időszakra annak érdekében történik, hogy tanulmányozzák, milyen mértékben bizonyos tevékenységei a Társaságnak befolyásolják a korábbi Felhasználók fiókjainak a re-aktiválását. Azonban, miután törölte a felhasználói fiókot a Webhelyen és letelt a 4.3.1 pontban meghatározott időtartam, a SzemA-k végleg törlésre kerülnek.

4.3.3 A Felhasználó Személyes Adatait csak statisztikai és elemzési célokra használjuk, bemutatva különböző nyilvános környezetben releváns információkat az Oldal idősoros Felhasználóinak számáról és tevékenységükről a Webhelyen.

5. Felhasználói jogok

A felhasználók a következő jogokkal rendelkeznek Személyes Adataik kapcsán, melyeket gyakorolhatnak egy e-mail küldésével a következő címre: [email protected]:

5.1 A Személyes Adatokhoz való hozzáférés joga

5.1.1 Bármely Felhasználó kérheti a Társaságól díjmentesen - egy kérés, minden 6 hónapban – azt az információt amely megerősíti, hogy rendelkezik-e feldolgozott Személyes Adatokkal a Felhasználóról vagy sem.

Igenlő válasz esetén, a Társaságnak tájékoztatnia kell a Felhasználót: a feldolgozás céljairól; milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel és amennyiben ezek a Személyes Adatok nem aktuálisak/ frissítettek / relevánsak - gyakorolja azon vonatkozó jogát, hogy kérje azok helyesbítését, törlését vagy korlátozását - megtiltva ezen Személyes Adatok feldolgozását; mely/milyen természetes / jogi személyek férhetnek hozzá a Személyes Adataikhoz; a személyes adatok tárolási időtartama; azon jogát, hogy panaszt terjesszen be a Nemzeti Adat és Információvédelmi Hatosághoz (NAIH) mint felügyeleti hatósághoz a Személyes Adatok feldolgozását illetően, amennyiben a felhasználó úgy találja, hogy nem tudja gyakorolni jogait az üzemeltetővel szemben.

5.1.2 A társaság díjat számolhat fel ezen információk szolgáltatásáért, amennyiben ezen igénylésekre a Felhasználó gyakrabban kerít sort, mint hat havonta, amely díjat közölni kell a Felhasználóval azon pillanatban, mikor az egy új kérelmet a fent említett időtartamon belül nyújt be és amelynek ugyanaz a tárgya.

5.2 A Személyes Adatok helyesbítésének joga

Felhasználó kérheti a Társaságtól díjmentesen, hogy az helyesbítse a pontatlan, rá vonatkozó Személyes Adatokat. Amennyiben szükségesnek ítéli, miután a Vállalat válaszát megkapta, a Felhasználó kérheti a teljes Személyes Adatainak kiegészítését/javítását és a Cég elvégzi a szükséges változtatásokat a Felhasználói fiókban vagy pedig a Felhasználónak  elmagyarázza és lehetővé teszi, hogy saját maga végezze el a javításokat a Webhelyen lévő fiókjában.

5.3 A Személyes Adatok törlési joga

5.3.1 A Felhasználó kérheti a Társaságtól a rá vonatkozó Személyes Adatok törlését, amit a Cég nem tagadhat meg az alábbi esetekben:

5.3.1.1 Amennyiben azokat a Személyes Adatokat, amelyek törlését kérik, a Társaság már nem használja a kitűzött célok elérése érdekében, amelyekre azokat gyűjtötték vagy feldolgozták (pl. a Felhasználó kéri egy CV törlését, amit korábban töltött fel a Webhelyre). Ebben a tekintetben, a Cég küld Felhasználó részére egy választ, elmagyarázva hogy miért van szükség a Személyes Adatok feldolgozására a kérdéses célok eléréséhez és a törlés következményeit is. Amennyiben a Felhasználó  úgy véli, hogy ez az adatfeldolgozási folyamat nem áll összhangban a meghatározott célokkal, fenntarthatja a Társaságnál a Személyes Adatok törlésének igényét, de ezzel felelősséget vállal bármilyen hatásért, ami kapcsolatos a Személyes Adatoknak a törléséből következően a Honlap működésére;

5.3.1.2 ha a Felhasználó  visszavonja hozzájárulását a Személyes Adatok feldolgozásához és amennyiben kérdéses Személyes Adatok feldolgozásának jogalapja a Felhasználó beleegyezése (a jogalapok, melyek alapján  feldolgozzuk a Személyes Adatokat, megtalálhatóak bővebben a fenti 3. szakaszban);

5.3.1.3 ha a Felhasználó  a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, ellenzi a Személyes Adatok további feldolgozását; A Társaság reagál a Felhasználónak, jelezve, hogy a Személyes Adatok további feldolgozásának milyen jogi alapjai vannak. Amennyiben a cég küld egy hírlevelet a Felhasználóknak vagy más módszerekkel kereskedelmi kommunikációt folytat, a Felhasználónak jogában áll bármikor és bármilyen okból úgy dönteni, hogy nem szeretné kapni ezeket a közléseket;

5.3.1.4 ha a Felhasználó  úgy ítéli meg, hogy a Személyes Adatok feldolgozása jogellenesen történt; a Társaság reagál a Felhasználónak, megmagyarázva, hogy a Személyes Adatok feldolgozásához milyen jogalap áll fenn; Amennyiben a Felhasználó  úgy véli, hogy ez a folyamat nem áll összhangban a meghatározott céllal, a Társaságnál fenn tudja tartani a Személyes Adatok törlésére vonatkozó igényét, felelősséget vállalva bármilyen hatásért, ami a Személyes Adatok törlésének eredményez a Honlappal műkődésére;

5.3.2 A Társaság megtagadhatja a Felhasználó kérésnek eleget tenni, ha a Személyes Adatokat, amelynek eltávolítása szükséges, nem lehet törölni, mert az jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a Társaság tevékenységének kapcsán (ebben az esetben a Társaság bemutatja a Felhasználónak a jogi kötelezettség teljesítésének indokait), vagy arhiválási vagy statisztikai okokból (ahol a cég be fogja mutatni a Felhasználónak  milyen lépéseket kell megtennie annak érdekében, hogy a Felhasználók Személyes Adatait biztonságos módon dolgozzák  fel és azt is, hogy a feldolgozás csak olyan céllal történik, hogy összesített információkat mutasson be a Webhelyhez kapcsolódó Felhasználók viselkedéséről);

5.4 A Személyes Adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy a Társaságot a következő esetek egyikében kötelezze a Személyes Adatok feldolgozásának korlátozására:

5.4.1 Felhasználó azt jelzi, hogy az őt érintő Személyes Adatok nem megfelelőek és a Társaság nem tudja orvosolni azonnal a Személyes Adatok hiányosságait, mikor az észrevételt megkapta a Felhasználótól;

5.4.2 A Felhasználó  azt jelzi, hogy a feldolgozás nem legális, de nem akarja azok törlését, csak a feldolgozás korlátozását;

5.4.3 A Felhasználó jelzi, hogy azt akarja, hogy a Személyes Adatok hozzáférhetőek maradjanak az Oldalon, hogy használni tudja azokat egy hatosággal szembeni védekezés/ megállapítás során vagy valamilyen jogának megvédésében, de nem akarja, hogy a Személyes Adatok feldolgozásra kerüljenek más célokra;

5.4.4 Felhasználó megkérdőjelezi a Személyes Adatok jogos feldolgozásának érdekét (amelyek, ezen jogos érdekek alapján vannak feldolgozva) a Társaság által és a Társaság nem tudja megítélni a Felhasználó kérelme kézhezvételének pillanatban, hogy milyen mértékben élveznek a Társaság jogos érdekei elsőbbséget a Felhasználó jogainak gyakorlásával szemben. Ha a feldolgozás korlátozása megtörténik (azaz, a Felhasználói joggyakorlás kerül előbb

Friss értékelések
Változatos munka
Jó munkahelyi közösség, Rugalmas beosztás
Mostanában hozzáadott bérek
Frontend fejlesztő
500.000 Ft.
Sales Representative
360.000 Ft.
Karbantartó ...
172.900 Ft.