A www.munkahelyeink.hu oldal elérési és használati feltételei

Utoljára aktualizálva: 2018.05.25

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Honlap Elérési és Használati Feltételeit. Ha Ön nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, kérem, ne használja Honlapunkat.
Amennyiben továbbra is használja webhelyünket, feltételezzük, hogy elolvasta és megértette ezeket a Használati feltételeket és azok hatását Önre. Az oldal folyamatosan alkalmazkodik, a Társaság (az alábbiakban meghatározottak szerint) folyamatosan új funkcionalitásokat igyekszik beépíteni. Mint ilyenek, ezek a változások befolyásolhatják ezeket a feltételeket. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor változásokat hajthassunk végre a Webhelyen és a jelen Feltételekben - bármilyen további értesítés nélkül - melyeket kihelyezünk a Weboldalunkon, kivéve, ha a változások lényegesek, és ebben az esetben tájékoztatjuk Önt azon az e- mail címen, amit megadott nekünk, amikor létrehozott egy fiókot a Webhelyen. Kérjük, rendszeresen olvassa el a feltételeket, hogy lépést tartson azok legfrissebb verziójával.

BEVEZETŐ, ALKALMAZOTT JOGSZABÁLY

A www.munkahelyeink.hu web oldal /site/ célja, hogy a Magyarországon működő munkáltatókról, munkahelyekről, munkakörnyezetről tároljon, rendszerezzen és bocsásson az érdeklődők rendelkezésére adatokat, információkat, vagy véleményeket, az érintett munkáltatótól független forrásokból. Oldalunk teret enged az egyes munkáltatókkal munkaviszonyba, szakmai kapcsolatba került vagy kerülni szándékozó magánszemélyek, munkavállalók tapasztalatainak közreadásához.  A web oldal úgyszintén tárolja és közreadja a humán erőforrás-gazdálkodás, a munkahely-piac, a bérek és javadalmazás általános kérdéseit érintő jogszabályokat, más rendszerezett információkat, melyek cikkek formájában jelennek meg, belső forrásból vagy más nyilvános site-okról,  illetve melyek fórum típusú chat-ek formájában jelennek meg.

A www.munkahelyeink.hu site-on keresztül információkat magán személyek és jogi személyek egyaránt megoszthatnak.

A www.munkahelyeink.hu weboldalt /site-ot/ az UNDELUCRAM SRL nevű cég üzemelteti, (székhelye: Bukarest, Str. Arh. Grigore Cerchez nr. 6, sector 1, Románia, cégjegyzék száma J40/3977/2017, adószáma 37266398, email címe, [email protected]).

1.            ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS FOGALMAK

1.1 A www.munkahelyeink.hu web-site, jelen szabályzatban foglalt elérési és használati feltételei, az oldal működési és felhasználási szabályzatát képezik, előírásainak betartása kötelező minden felhasználó számára, függetlenül attól, hogy ezen az oldalon felhasználói fiókot hoz létre vagy sem vagy az oldal szolgáltatásait bármi módon igénybe veszi.

1.2 A dokumentumban használt fogalmak és terminusok, az alábbiak szerinti értelemmel bírnak:

- „A Társaság/Cég” vagy mi az UNDELUCRAM S.R.L., romániai jogi személyt jelenti - székhelye: Bukarest, Str. Arch. Grigore Cerchez No. 6., 1 kerület – Kereskedelmi Nyilvántartói regisztrációs száma: J40 / 3977/2017, adószám: 37266398, e-mail cím: [email protected]. A Társaság az, amelyik a Webhelyet kizárólagos módon üzemelteti.

- “Felhasználó” vagy “Ön” azt a természetes vagy jogi személy képviselőjét jelenti, aki rákapcsolódik és használja a www.munkahelyeink.hu weboldalt úgy, hogy felhasználói fiókot hoz létre vagy személyre szab egy létező Munkáltatói fiókot.
- „Látogató” egy olyan természetes személyt jelent, aki rákapcsolódik és használja a www.munkahelyeink.hu weboldalt úgy, hogy felhasználói fiókot nem hoz létre.

- „Munkáltató/Munkaadó” bármely olyan jogi személyt jelent, akinek a Weboldalon profilt hoztak létre, attól függetlenül, hogy azt személyre szabták vagy sem.

- “Site”, “Project” vagy “munkahelyeink.hu” a jelen szabályzattal érintett web-oldalt jelentik

1.3 A Honlap használatával, a következőkre törekszünk:

- tájékoztatást nyújtani a magyarországi munkahelyi környezetről, olyan információk segítségével, melyek olyan személyektől származnak, akik szakmailag kommunikáltak vagy kölcsönhatásba kerültek olyan magyarországi Munkaadókkal, akiknek nyilvános profiluk lett létrehozva a Weboldalon;

- közhasznú és nyilvános információkat szolgáltatunk a munkaerőpiachoz kapcsolódó különböző területekről, mint például: humán erőforrások, munkaerő piac, bérezés, egyéb javadalmazások, adók és egyéb közterhek, ... stb.

- strukturált információk formájában, például cikkek (akár belső forrásból vagy külső nyilvános forrásokból átvett cikkek, publikációk) és fórum megbeszélések formájában;

- lehetőséget kínálunk a Munkáltatóknak, hogy a Honlapon meglévő, nyilvánosan elérhető profiljukat személyre szabják, úgy, hogy azon megjelentessenek állás ajánlatokat illetve szabad pozíciókat esetleg szakmai gyakorlat lehetőségét a cégen belül; a Munkaadóról bemutató anyagot helyezzenek ki; központosíthatja a Felhasználók által az adott Munkahelyre vonatkozóan adott értékeléseket; a Munkáltató által kínált fizetésekről és juttatásokról szóló információk központosítása;

 - felajánljuk annak a lehetőségét, hogy a Felhasználók hozzá tudják adni az önéletrajzukat a weboldalhoz; értékelni tudják az egyes Munkáltatókkal kapcsolatos szakmai tapasztalataikat; az adott Munkáltató által adott javadalmazásról és juttatásokról tájékoztatás;

1.4 Jelen szabályzat a magyar jogrendszer hatálya alatt működik. Bármilyen, az oldal használatából eredő jogvita eldöntése az illetékes magyar bíróság hatáskörébe tartozik.

2.            A WWW.MUNKAHELYEINK.HU SITE TARTALMA ÉS FEJEZETEI

2.1 A www.munkahelyeink.hu site számos on-line elérhető  információt hostol (tárol) beleértve kommunikációs eszközöket, cikkeket, híreket, fórumokat és más közösségi interaktív szolgáltatást. A Honlapot mind a Látogatóknak, mind a Felhasználóknak - mind pedig a Munkaadóknak is hoztuk létre.

2.2 A www.munkahelyeink.hu site több fejezetei:

A Látogató/Felhasználó/ Munkáltató által elérhető részek

a) A munkáltatókról szóló információk tárolására szánt rész, a munkáltató nyilvános adatain és saját közleményein kívül olyan ismereteket, véleményeket is tartalmaz, melyeket a munkáltatóval jelenleg vagy korábban munkaviszonyba, vagy más szakmai kapcsolatba került személyek osztottak meg. Ez a rész, minden a site-on listázott cégre külön alfejezeteket tartamaz, olyan témakörökkel mint Munkahelyek, Bemutató, Internship, Újdonságok, , Értékelések, Bérek, Interjúk, Juttatások/Haszon és Fórum.

b) A Bérek Útmutatója olyan rész, ahol a magyarországi bérviszonyokról szóló cikkeket, információkat, adatokat és közleményeket gyűjtöttük egybe. A cikkek származhatnak belső forrásból vagy más, nyilvános site-okról.

c) A CV modellek fejezet olyan rész, ahol különféle önéletrajzi modelleket/mintákat gyűjtöttünk egybe.

d) Az Újdonságok és cikkek részben a különféle területről származó legfrissebb híreket és cikkeket gyűjtöttük össze, úgy, mint humán erőforrás, munkahely piac, javadalmazás és bérezés.

e) A Bérkalkulátorok fejezetben olyan alkalmazást találunk, mellyel a bérek szimuláció számításának/becslésének különféle vetületeit tekinthetjük át.

f) A Top munkáltatók részben, több szempont figyelembevételével – általános értékelés, karrierlehetőségek, támogatások és bérkiegészítések, a munkaidő/magánélet, a management illetve cégkultúra és értékek - készített rangsorolásokat találunk.

2.3 A Magyarországon érvényes jogi környezet és szabályozás értelmében, a cégekre és egyéb jogi személyekre vonatkozó egyes adatok, úgy, mint: név, székhely, cégjegyzékszám, adószám nyilvánosak. A www.munkahelyeink.hu weboldalon szereplő munkáltatókra vonatkozó adatokat mindenki által hozzáférhető, közhiteles nyilvántartásokból vagy közvetlenül az érintett munkáltatók oldaláról emeljük át. Az adatok, egyéb felhasználása, csoportosítása, rögzítése, másolása, kezelése, vagy továbbadása nem megengedett.

2.4 A www.munkahelyeink.hu weboldalon tárolt adatok több forrásból származnak, úgy, mint: belső forrásokból származó hírek és cikkek, más, nyilvános site-okról átvett cikkek, a felhasználok által tematikus fórumokon vagy más közösségi interaktív eszközök révén megosztott információk, stb.

2.5 A www.munkahelyeink.hu weboldalon tárolt tartalmak általában díjmentesen állnak minden látogató vagy felhasználó rendelkezésére. Egyes tartalmak elérésének feltétele azonban felhasználói fiók létrehozása az oldalon és a szolgáltató által megszabott díj megfizetése, mely a www.munkahelyeink.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások ellenértékét jelenti.  A díjköteles szolgáltatásokra és a fizetési kötelezettségek teljesítésének módjára vonatkozó adatokat az oldal megfelelő felülete a felhasználás feltételeként közli.

A www.munkahelyeink.hu weboldal nem támogat és nem tűr el, a szabad véleménynyilvánítás jogának csorbításával járó, vagy más, jogszabályokba ütköző cselekedeteket és mulasztásokat, s maga nem követ el ilyet, különösen azzal, hogy a felhasználók üzeneteit eltávolítja, véleményüket megmásítja, cenzúrázza, célzatosan csoportosítja, vagy önkényesen kommentálja, sem a munkáltatók által ajánlott előnyök megszerzése végett, sem más, a jó erkölcsbe ütköző okból.

3.            A FIÓK LÉTREHOZÁSA/REGISZTRÁCIÓJA ÉS BIZTONSÁGA

3.1 A www.munkahelyeink.hu weboldal bizonyos részeinek vagy egyes funkcióinak elérése érdekében látogatóinknak regisztrálniuk kell a site-on. Ehhez a weboldalon található regisztrációs adatlapot kell kitölteni, megadva az Ön családi és keresztnevét, e-mail címét és a település nevét, ahol lakik. A regisztráció valamelyik közösségi weboldal felhasználásával is lehetséges. A nyomtatvány kitöltését és a megadott adatok hitelesítését követően, Ön kap egy üzenetet a megadott e-mail címre, melyben értesítjük a regisztráció elfogadásáról és kérjük, hogy fogadja el az Elérési és Használati Szabályzatot. A regisztrációval Ön nyilatkozik, hogy az Ön megadott adatai valósak és kötelezettséget vállal arra, hogy a későbbi adatszolgáltatások során is így jár el és szavatol az adatok naprakészségét illetően is. Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben egyes adatok ellenőrzésre szorulnak, a www.munkahelyeink.hu az adatok hiteles igazolását kérje.

3.2 Minden felhasználó fiókjának biztonságát egy, az illető személy által választott password /jelszó védi. Az Ön felelőssége jelszava titkosságának és így a fiók biztonságának megőrzése. Ennek megfelelően, Ön az egyedüli felelőse annak, ami fiókjában történik. Amennyiben a fiók jogtalan használatát észleli, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot a site személyzetével. Kérjük, minden alkalommal bizonyosodjon meg arról, hogy látogatás és használat után, megfelelően lecsatlakozott e, a www.munkahelyeink.hu fiókjáról illetve a site-ról.  Minden felhasználónak csak egy fiókja lehet. Nem engedélyezett más felhasználó fiókjának használata vagy az Ön fiókjának más személyek általi használata sem. Minden felhasználó köteles bizalmasan megőrizni felhasználói nevét, jelszavát vagy bármilyen más fiókelérési adatot. Az oldal és üzemeltetője nem felelős a hozzáférési és biztonsági előírások megszegéséből származó kéretlen, akaratlan, vagy nem kívánt információ-felhasználásért, az adatok elvesztéséből vagy kiszivárgásából fakadó következményekért.

3.3 A felhasználók kötelesek betartani az alábbiakat a regisztráció során:

I.) az igénybevétel alsó korhatára az önálló munkaviszony létesítésének alsó korhatárával azonos, a betöltött 16. életév

II.) valós és naprakész adatok megadása.

3.4 A weboldal használata (ráutaló magatartás) azt feltételezi, hogy Ön elfogadta feltételeinket a személyes adatok bizalmasságára és védelmére vonatkozóan. Mielőtt átadásra kerülnének részünkre a személyes adatok, (beleértve az e-mail címet is), oldalunkon keresztül kifejezetten kérjük az Elérési és Használati Szabályzat elfogadását, melynek részét képezi a jelen titoktartási policy (elvek) is. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak teljeskörű betartásával a www.munkahelyeink.hu site garantálja a felhasználok által az oldalon rögzített személyi adatok védelmét. Ezen adatok kiadása harmadik fél részére semmilyen formában és semmilyen indoklással nem lehetséges.

3.5 Mikor Önök személyes adatokat vagy elérési információkat adnak át részünkre, egyben engedélyt adnak arra is, hogy a megkeresés tárgyában, illetve a alábbiakban vázolt esetekben felvegyük önökkel a kapcsolatot. Ügyfeleink személyes adatait tartalmazó adatbázisunk nem adható át, semmilyen harmadik fél - magán vagy jogi személy részére, az alábbi kivételekkel.

3.6 Gyűjthetjük és feldolgozhatjuk a felhasználói regisztráláskor megadott adatokat – a jóváhagyás visszavonásának vagy a regisztráció törlési lehetőségének garantálása mellett. Felhasználhatjuk az Önről rendelkezésünkre álló adatokat, az alábbi célokra: egyedi azonosításra nem alkalmas módon marketingkutatás és statisztikai kutatás, saját célokra, valamint információk, és az Önök által igényelt termékek és szolgáltatások felajánlása, továbbá értesítések küldése, beleértve azon eseteket is, mikor a saját feltételeink változtatásáról küldünk értesítést.

3.7 Gyűjthetünk és regisztrációjának érvényessége alatt célhoz kötötten felhasználhatunk adatokat az Ön készülékére vonatkozóan, beleértve azon eseteket mikor rendelkezésre áll az IP cím, az operációs rendszer és browser(böngésző) típusa valamint más megadott paraméter is, amikor a böngésző vagy az applikáció/alkalmazás csatlakozik a site-ra. Ilyen más paraméter lehet, a teljesség igénye nélkül: (I) az Ön belépéseivel kapcsolatos adatok, pl. forgalmi adatok, tartózkodási helyre vonatkozó adatok, valamint más adatforgalmi adatok, és (II) az Ön által igénybe vett erőforrások. Ezen adatok felhasználása történhet például: (I) rendszer-adminisztrációs céllal, (II) statisztikai adatgyűjtési céllal, (például: gyűjtő jelentések összeállítása, amilyen például statisztikai adatok a felhasználók tevékenységéről és navigációs szokásairól) és/vagy (III) csalási kisérletek elleni védelem céljából, biztonsági céllal, például olyan esetben mikor Ön vagy az Ön gépéről indított tevékenység és hozzáférés a weboldalhoz érdeksérelemhez vagy károkozáshoz vezethet cégünkre vagy együttműködő partnereinkre nézve.

3.8 Felhasználhatunk az Ön browsere vagy alkalmazása által szolgáltatott adatokat személyre szabott hirdetés céljából. Ezen technikai adatok felhasználhatók, hogy bemutassunk önnek spot-okat vagy reklám célú levelezést folytassunk (úgy, ahogy ezt a 4.6 pontban is részben bemutattuk).

3.9 Mikor Önök személyes adatokat vagy elérési információkat adnak át részünkre a weboldal használata során, egyben engedélyt adnak arra is, hogy (a visszautasítás és az engedély visszavonásának fenntartása mellett a következő fejezet előírásai szerint) küldhessünk önöknek hírleveleket, üzeneteket, vagy figyelmeztetéseket e-mail-en keresztül. Az ilyen üzenetek küldésére, emberi beavatkozással vagy akár anélkül kerül sor, céljuk a direkt marketing vagy a Site által történő egyéb termékek és szolgáltatások hirdetése. Ön bármikor visszautasíthatja vagy visszavonhatja azon engedélyét, hogy hírleveleket, üzeneteket, vagy figyelmeztetéseket küldjünk, egy informatív hírlevélben foglalt célirányos link igénybevételével, üzenetben és/vagy figyelmeztetésben, illetve egy az [email protected] mailcímre küldött üzenettel.

3.10 Az öntől begyűjtött adatokat egy Romániában működő szerveren dolgozhatjuk fel, annak adhatjuk át és tárolhatjuk. Az öntől begyűjtött adatokat munkatársaink vagy az általunk szerződőt harmadik (szolgáltatásokat biztosító) fél alkalmazottai dolgozhatják fel. Abban az esetben, ha az UNDELUCRAM SRL tevékenysége vagy eszközei értékesítésre kerülnének, jogunkban áll az Ön személyes adatainak átadása is a vásárló részére. Az UNDELUCRAM SRL, büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy ez esetben, a vásárlóval aláírt szerződésben garantálja a személyes adatoknak azonos vagy magasabb szintű védelmét, mint az az értékesítés pillanatában érvényes Elérési és Használati Szabályzatban volt rögzítve. Úgyszintén, a www.munkahelyeink.hu oldalon, megjeleníti az eladás tényét, értelemszerűen - továbbra is biztosítva és szavatolva a felhasználók leiratkozási jogát és az ezzel járó, a leiratkozott felhasználó egyedi felhasználó személyi adatai törlési kötelezettségét is.

3.11 Ön hitelesítheti magát egy harmadik site (egy közösségi oldal ) révén is, például Facebook-on keresztül. Ebben az esetben, rá kell klikkelni az „azonosítsa magát (Facebookkal)” gombra az azonosítási nyomtatványon és felcsatlakozhat a site-ra. Ezzel az eljárással, Ön beleegyezik abba, hogy az Ön személyes adatai (különösen a vezeték és keresztneve, születésének időpontja, neme és e-mail címe) átvételre kerülnek erről a közösségi oldalról. Amennyiben Ön egy közösségi oldal révén regisztrál, felhívjuk figyelmét, hogy ezeknek az oldalaknak megvannak a saját adatvédelmi és bizalmi eljárásaik/policyjaik, így a harmadik fél eljárásaira vonatkozóan nem tudunk felelősséget vállalni.  Kérjük, ellenőrizze ezeket az eljárásokat mielőtt site-unkon regisztrál egy harmadik site vagy közösségi oldalon keresztül.

3.12 Az alkalmazandó és erre vonatkozó jogszabályok, biztosítják az Önök jogait személyes adataikra vonatkozóan. Ezek a jogok magukban foglalják, de nem korlátozódnak az alábbiakra:

- azon joga, hogy visszaigazolást kérjen arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e vagy sem;

- azon joga, hogy visszaigazolást kérjen arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása milyen státusban van;

- azon joga, hogy információkat kérhessen arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes, feldolgozásra kerülő adatai milyen forrásból származnak;

- azon joga, hogy hozzáférjen személyes adataihoz vagy másolatot kapjon a rendelkezésünkre álló személyes adatairól;

- azon joga, hogy kérhesse személyes adatainak javítását, aktualizálását vagy kiegészítését;

- azon joga, hogy visszautasítsa személyes adatainak marketing célú felhasználását;

- azon joga, hogy visszavonja személyes adatainak feldolgozását és/vagy kérje a regisztráció és a személyes adatok törlését oldalunkról. Bármely felhasználó, bármely pillanatban deaktiválhatja/törölheti fiókját a www.munkahelyeink.hu oldalon. Ennek céljából, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oldal dolgozóival az [email protected] e-mail címen keresztül.

3.13 Kötelezettségünk olyan megfelelő technikai és szervezési feltételek biztosítása, melyek lehetővé teszik az adatok biztonságos megőrzését és az ebben a dokumentumban foglalt vállalások, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. Minden Önök által átadott adat tárolása biztonságos szervereken történik. Az interneten küldött adatok biztonsága a küldés során azonban nem teljeskörű. Bár mindent elkövetünk az Ön személyes adatainak biztonsága érdekében, a küldés fázisában nem szavatolhatjuk az oldalra és az oldalról küldött adatok biztonságát, minden adatküldés saját kockázatra történik.  Amint azonban az Ön adatai megérkeztek, szigorú eljárásokkal és biztonsági funkciók igénybevételével megakadályozzuk a jogosulatlan behatolásoka és felhasználásokat.

3.14 Nem vagyunk felelősek olyan károkért, amelyek az ésszerű ellenőrzési hatáskörünk meghaladása miatt keletkeznek, beleértve olyan meghibásodásokat, melyek veszélyeztethetnék azon szerverek biztonságát, amelyeken a személyes adatok adatbázisa tárolva van.

4.            A FELHASZNÁLÓK HASZNÁLATI ÉS MAGATARTÁSI SZABÁLYAI

4.1 Biztosítjuk önöknek azt a lehetőséget, hogy megosszák az oldal más felhasználóival azon benyomásaikat és tapasztalataikat, melyeket egy adott szervezet munkavállalójaként vagy vele bármilyen szerződéses jogviszonyban, státusban szereztek vagy tapasztalnak jelenleg is.   A munkáltatókról szóló információkat/adatokat tartalmazó részben írhatnak kommenteket ezekről a tapasztalatokról.

4.2 Az információ, adatok és üzenetek pontosságáért és valóságtartalmáért a felelősség kizárólag a közlő személyé, vagyis önöké. Nem vállalunk semmilyen felelősséget arra vonatkozóan, hogy megvizsgáljuk vagy kutassuk az állítások valóságtartalmát, hogy kövessük vagy ellenőrizzük az Önök kommentjeinek és közléseinek teljességét, a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelést.

4.3 Amikor megjelenítésre küld egy kommentet, kötelezettséget vállal arra, hogy nem posztol olyan információkat melyek:

a) megszegnek bármely Magyarországon hatályos jogszabályt (például, a rágalmazásra vonatkozó vagy magánszféra védelméhez való jog, a méltósághoz vagy  becsület és jó hírnév védelmének joga) vagy nem követnek el szerződésszegést a szerzői jogok vagy titoktartási kötelezettség megsértése terén,

b) obszcén, inzultáló, rágalmazó, fenyegető, erőszakos, visszaélés szerű, gyűlölködő, bármilyen módon diszkriminatív vagy  molesztáló, pornográf vagy vallásos meggyőződést sértő, vagy más módon a lelkiismereti szabadságba ütköző, illetve törvényszegő vagy bűnelkövető magatartásra bátorítana.

c) A közzétett poszt nem jelent egyes konkrét személyek elleni támadást, a megnyilatkozás nem személyeskedő, célja nem lejáratás, vagy bárkinek a negatív színben való feltűntetése

d) Megjelenései nem „spam” jellegűek és más kéretlen hirdetést sem tartalmaznak, promóciós anyagokat vagy kereskedelmi jellegű üzeneteket nem jelentetnek meg (kivéve azon területeit az oldalnak ahol ez kifejezetten megengedett.)

4.4 Kérjük, használja helyesen a magyar nyelvet (használjanak teljes szavakat ékezeteket és kerek mondatokat). Úgyszintén, Kerülje a „chat” jellegű nyelvezetet. Elküldés elött, ellenőrizze a szöveget. Ily módon, megbizonyosodhat arról, hogy az üzenete könnyen olvasható és értelmezhető a többi látogató számára.

4.5 Ne idézzenek túlzóan az előző kommentekből; idézzék csak a lényegi részeket, hogy a kommentek könnyen olvashatóak maradjanak. Kérjük, adják meg a hivatkozott komment szerzőjének nevét, ID-jét vagy „nick” nevét. Tilos pusztán idézet posztolása, személyes hozzáadott érték nélkül vagy anélkül, hogy hivatkozzanak a forrásra/szerzőre. Az ilyen jellegű üzeneteket töröljük. Tilos névként, ID-ként vagy nicknévként egy volt munkáltató nevének, brand-nek/márkanévnek vagy személyes weboldal címének használata (kivételt képeznek azok a személyek, akik hivatalos módon egy munkáltatót képviselnek).

A jóváhagyott és publikált hozzájárulásokat (kommentek, értékelések, javadalmazással/bérezéssel kapcsolatos infók, az interjúkkal, meghallgatási eljárással vagy un. juttatási csomagokkal (fringes vagy cafeteria)  foglalkozó adatok. Posztját, közleményét a szerző a posztolást követő legfeljebb 48 órán belül szerkesztheti vagy törölheti. Tekintettel arra, hogy minden hozzájárulás egy személyes és szubjektív nézőpontja minden egyes felhasználónak, ezek változhatnak és ezért adjuk meg a lehetőséget minden felhasználónak, hogy 48 órán belül revideálja/szerkeszthesse személyes posztját. A 48 óra lejártát követően, a hozzájárulások nem módosíthatók. Amennyiben egy felhasználó újra kíván értékelni egy korábban értékelt munkáltatóját, ezt a megelőző értékelést követő minimum hat hónap után teheti meg.

Amint egy komment megjelenítésre került, Önök számunkra egy nem kizárólagos engedélyt adnak – a törvény által biztosított maximum időtartamra – hogy azt Magyarország területén belül, reprodukáljuk, kiadjuk, átadjuk és terjesszük az oldal kiaknázása és promóciója érdekében. A fentebb leírtak értelmében a kommentek és az átadott jogok nem ellentételezendők ellenszolgáltatással.

4.6 Minden a fentebb leírt kötelezettség megszegése az Ön kommentjeinek törlésével jár és/vagy a site-hoz való hozzáférés korlátozásával. Ez a jog semmiképpen nem értelmezhető úgy, mint jóváhagyásunk vagy felelősségvállalásunk az Ön által a Site-ra feltöltött kommentekre vagy tartalmakra, attól függetlenül attól, hogy gyakoroljuk vagy sem ezt a jogunkat.

4.7 A Site Elérési és Használati Szabályzatának elfogadásával, Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanít bennünket minden közvetlen vagy közvetett kárért melyek azért következnek be, mert Ön törvénysértő közleményt, tartalmat publikált.  

4.8 Tilos.

(I) a Site-on megjelent közlemények, tartalmak reprodukálása, másolása, értékesítése, vagy más módon történő hasznosítása, bármilyen célból, az előzetes hozzájárulásunk nélkül;

(II) információk letöltése vagy másolása más vállalkozás érdekében;

(III) adatszerző eszközök, robotok, vagy egyéb hasonló eszközök alkalmazása, melyek feladata az adatgyűjtés és adatkivonás (data mining).

4.9 Tilos vírusok vagy egyéb technikailag káros tartalmak bejuttatása vagy jogosulatlan behatolás megkísérlése illetve a Site elleni bármilyen támadás. Minden olyan visszaélés, ami bűncselekmény gyanúját testesíti meg, feljelentést von maga után az illetékes hatóságoknál.

5.            AZ ÜZENETEK JÓVÁHAGYÁSÁNAK ÉS MODERÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKELÉSEKET, A BÉREKRŐL ÉS INTERJÚKRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓKAT ÉS VAGY MÁS, A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL MEGADOTT ADATOKAT

5.1 A www.munkahelyeink.hu site célja az, hogy tájékozódási és információszerzési pont legyen azok számára, akik munkahelyet keresnek, akik a magyar cégeken belüli munkahelyek hangulatáról és közegéről szeretnének információkat szerezni valamint azon cégek számára, melyek célja a meglévő és jövendőbeli alkalmazottaikkal való viszony javítása.

A www.munkahelyeink.hu semleges a felhasználók közötti kommunikáció és párbeszédek viszonylatában és nem vizsgálja az üzenetek valóságtartalmát vagy eredetiségét (beleértve értékeléseket, bérekről és interjúkról szóló információk, vagy más a felhasználók által megadott adatokat) ezért az Önök felelőssége hogy valós adatokat közöljenek, melyek érdemi segítségére lehetnek mindazoknak, akik a www.munkahelyeink.hu oldalt látogatják.

5.2 A www.munkahelyeink.hu moderátorai elemezni fogják a site-on kapott üzeneteket és jóváhagynak minden olyan üzenetet, mely nyilvánvalóan eleget tesz az oldal Elérési és Használati Szabályzatának. Ennek értékelése során moderátoraink:

a) azonos moderálási/jóváhagyási/visszautasítási elveket alkalmaznak minden üzenet esetében (beleértve értékeléseket, bérekről és interjúkról szóló információk, vagy más a felhasználók által megadott adatokat), attól függetlenül, hogy az cégek volt vagy jelenlegi alkalmazottjaitól vagy a cég képviselőitől származnak.

b) A felhasználók által megadott információknak érdeminek, hasznosnak kell lenniük és a www.munkahelyeink.hu oldal látogatóinak segítséget kell nyújtsanak;

c) Nem kerülnek megjelenítésre a www.munkahelyeink.hu látogatói számára érdektelen, általános jellegű információkat tartalmazó üzenetek és olyanok, ahol az állítások nincsenek alátámasztva (olyan esetekben, mikor ez elvárható).

5.3 A www.munkahelyeink.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy ne tegye közzé azon véleményeket, melyek megsértik az oldal Elérési és Használati Szabályzatát vagy melyekkel kapcsolatban úgy vélekedik, hogy az bármiféle módon káros saját maga, partnerei vagy harmadik fél számára.

6.            A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

6.1 A www.munkahelyeink.hu oldal nem szavatolja az oldalain megjelent információk pontosságát, helyességét vagy naprakészségét. A munkahelyeink.hu semleges a felhasználók közötti kommunikáció és párbeszédek viszonylatában és nem vizsgálja az üzenetek valóságtartalmát. Mindazonáltal, a www.munkahelyeink.hu megadja a felhasználóknak a lehetőséget (beleértve az oldalon regisztrált munkáltatókat is) hogy hivatalosan cáfolják azokat az információkat melyek nem felelnek meg a valóságnak, gyakorolva válaszadási jogukat az oldal keretein belül vagy azonnal értesítve az oldal képviselőit.  Amennyiben úgy ítélik meg, hogy bármely a www.munkahelyeink.hu oldalon megjelent információ megsérti egy magán, vagy jogi személy törvényes jogait, kérjük jelezzék az  [email protected] címen. A levélhez csatolják az állításokat cáfoló, bizonyító erejű dokumentumokat. Továbbá kérjük, vegyék figyelembe, hogy bármely jelzés, vagy kifogás nem korlátozhat más, törvény által szavatolt jogokat (mint például a szólásszabadság korlátozása, az információkhoz való hozzáférés joga, … stb.). Bátorítjuk felhasználóinkat, hogy gyakorolják aktívan válaszolási jogaikat és csak ezt követően folyamodjanak a törlés kéréséhez, a vélelmezetten ártalmas tartalommal bíró kommentek esetében. Amennyiben értesítést kapunk törvénysért&ea

Friss értékelések
Hitelezési tanácsadó
Pályakezdőként támogattak, jól struktúrát képzések, jó vezető, motiváló környezet, ...
Jó munkahely,kifejezetten érdemes választás
Iroda adminisztrátor
Sajnos nincs jó tapasztalatom.
Mostanában hozzáadott bérek
Befektetési munkatárs
276.000 HUF
Értékesítési ügynök
130.000 HUF
Eladó, Pénztáros
214 HUF